NA - den 2:e december 2017

Ulla Krohn: "Nedskräpningen är ett samhällsproblem"


Den tilltagande nedskräpningen kan inte lastas vare sig kommun eller återvinningsbolag, det handlar om människors beteende, menar regionchef Ulla Krohn på bolaget Fti. Men vi kämpar och kämpar för...

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ulla Krohn: "Nedskräpningen är ett samhällsproblem"" �r: