Svt - den 2:e december 2017

SMHI varnar för ishalka i Norrland


SMHI har utfärdat en klass ett-varning i nästan hela norra Sverige. Anledningen är mildare luft i kombination med nederbörd vilket befaras kunna leda till ishalka i stora delar av södra Norrland så också Västernorrland.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "SMHI varnar för ishalka i Norrland" �r: