Svt - den 2:e december 2017

Många olyckor vid farliga järnvägskorsningar


Kollisioner mellan vägtrafikanter och tåg vid korsningar i samma plan är ett stort problem. Nu har forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping undersökt hur olycksrisken och olyckskostnaden förändras om signaler och bommar för vägtrafiken byggs om eller om plankorsningen tas bort.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många olyckor vid farliga järnvägskorsningar" �r: