Gefle nyheter - den 2:e december 2017

"Bildning är insikten om att vi förstår mycket mindre än vi tror" professor Bernt Gustavsson skriver böcker om bildning


Den här artikelserien kallar vi "Bildningsresan" passande tycker professor Bernt Gustavsson som nyligen gett ut boken "Bildningens dynamik". Den bygger på tanken om bildning som en rörelse, en metafor för att man överskrider sin egen begränsning, säger han.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Bildning är insikten om att vi förstår mycket mindre än vi tror" professor Bernt Gustavsson skriver böcker om bildning" �r: