Värmlands tidning - den 1:a december 2017

Arkeologisk undersökning av gamla kyrkbacken gav spik och sten


El och fjärrvärme håller på att dras in i Gamla kyrkan. Men eftersom byggnaden ligger inom fornminnesområde krävs en schaktövervakning under grävarbetet. De senaste två veckorna har därför Eirik Johansson, arkeolog från Bohusläns museum, kontrollerat två olika grävschakt i området runt Kulturmagasinet i Åmål.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Arkeologisk undersökning av gamla kyrkbacken gav spik och sten" �r: