Värmlands tidning - den 1:a december 2017

Region Värmland vill utreda tågstationsfrågan


Under fredagen beslöt Region Värmlands fullmäktige, efter en motion från Värmlandssamverkan, att kollektivtrafiknämnden ska utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Kan tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon och Slottsbron öppnas?0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Region Värmland vill utreda tågstationsfrågan" �r: