Affärsvärlden - den 1:a december 2017

Oscar Properties avyttrar fastigheter


Oscar Properties avyttrar Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 till Capman till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 745,5 miljoner kronor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Oscar Properties avyttrar fastigheter" �r: