Svt - den 1:a december 2017

Tv bilder av samma stad


En menar att Ronneby frvandlats till en stkig gangsterstad. En hvdar att allmnheten kan knna sig fortsatt trygg. Bda str bakom diskussionsgrupper som satt situationen i Ronneby i fokus.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tv bilder av samma stad" �r: