Affärsvärlden - den 1:a december 2017

Ökad optimism bland industrins inköpschefer


Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 63,3 i november, från oreviderade 59,3 månaden före.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ökad optimism bland industrins inköpschefer" �r: