Affärsvärlden - den 1:a december 2017

Royal Bank of Scotland stänger ned en fjärdedel av de brittiska kontoren


Den brittiska banken Royal Bank of Scotland kommer att stänga ned 259 kontor, motsvarande 25 procent av bankens kontor i landet, och minska antalet anställda med 680 personer i spåren av att kunderna använder allt mer onlinetjänster snarare än besöker bankkontor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Royal Bank of Scotland stänger ned en fjärdedel av de brittiska kontoren" �r: