Svt - den 1:a december 2017

Så här går en lex Sarah-anmälan till


Om ett missförhållande är allvarligt i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska verksamhetsansvarig anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här kan du se hur en lex Sarah-anmälan går till.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Så här går en lex Sarah-anmälan till" �r: