Svt - den 1:a december 2017

800 hushåll utan vatten skola tvingas stänga


Runt 800 hushåll i Umeå är utan vatten efter en vattenläcka.Skolan och förskolan har tvingats stänga. Det är av hygieniska skäl, eftersom vi inte kan använda toaletterna eller tvätta händerna, säger Eva Björk, rektor på Ersmark skolan.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "800 hushåll utan vatten skola tvingas stänga" �r: