NA - den 30:e november 2017

Betande kor och turister kan rädda Bergslagens jordbruk


Trots att antalet bönder minskat dramatiskt i Bergslagen de senaste decennierna, finns det fortfarande hopp om att näringen ska kunna leva och utvecklas även i framtiden. Den nya livsmedelsstrate...

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Betande kor och turister kan rädda Bergslagens jordbruk" �r: