NA - den 30:e november 2017

Ombyggnationen av cirkulationsplatsen pågår under vintern


Nu byggs cirkulationsplatsen vid E20 i Laxå om. Rondellens inre del ska bli högre och få belysning.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ombyggnationen av cirkulationsplatsen pågår under vintern" �r: