NA - den 30:e november 2017

Budget på plus 12 miljoner kronor 2018 - och beslutet att inte bygga ny sporthall står fast


En budget för år 2018 för Ljusnarsbergs kommun har godkänts av majoriteten i kommunstyrelsen. Budgeten har ett beräknat överskott för helåret på 12 miljoner kronor. Och den politiska majoriteten st...

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Budget på plus 12 miljoner kronor 2018 - och beslutet att inte bygga ny sporthall står fast" �r: