NA - den 30:e november 2017

Kommuninvest i Örebro har fått FN-pris


Örebrobaserade Kommuninvest fick under klimattoppmötet i Bonn tidigare i november pris av FN för sitt gröna arbete. Kommuninvest arbetar medvetet med att låna ut pengar till gröna satsningar i Sveriges kommuner och regioner, och det belönar FN som en förebild för andra.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommuninvest i Örebro har fått FN-pris" �r: