Värmlands tidning - den 30:e november 2017

Lever FN upp till stadgarna?


Den 9/11 hade FN-föreningen i Kristinehamn bjudit in till ett föredrag på biblioteket med rubrik: Behövs FN?0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lever FN upp till stadgarna?" �r: