UNT - den 24:e november 2017

Hennes nycklar öppnar dörrar vid kriser


Regina Birkehorn har under många år hjälpt företag och människor som befunnit sig i olika krissituationer.


Mer i UNT

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hennes nycklar öppnar dörrar vid kriser" är: