NA - den 23:e november 2017

Kommunen vill utveckla Norra Ässundet till en turistattraktion: "Det är så otroligt vackert"


Örebrokompaniet vill utreda om det är möjligt att utveckla Norra Ässundet som besöksmål. Det är en del i arbetet för att öka turismen i hela området kring Hjälmaren. Det är så otroligt vackert och ligger så bra till tror jag att det finns en stor potential, säger Björn Fransson, turismstrateg.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommunen vill utveckla Norra Ässundet till en turistattraktion: "Det är så otroligt vackert"" �r: