NA - den 23:e november 2017

Örebro kommun har brustit i att utreda fall av sexuella trakasserier


Det som började som en skämtsam jargong mellan två arbetskamrater, övergick i sexuella trakasserier. Nu får Örebro kommun kritik av Diskrimineringsombudsmannen för att ha brustit i utredning och åtgärder.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Örebro kommun har brustit i att utreda fall av sexuella trakasserier" �r: