NA - den 23:e november 2017

Folkskolan fyller 175 år Åke Mossberg visar bilder i Grecksåsar


Nu kommer Åke Mossberg till Grecksåsar för berätta och visa bilder ur sitt jättelika bildarkiv om skolans värld.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Folkskolan fyller 175 år Åke Mossberg visar bilder i Grecksåsar" �r: