Svt - den 22:e november 2017

Uppländska journalister står bakom uppropet


I bransch efter bransch vittnar kvinnor om sexuella trakasserier och övergrepp på sina arbetsplatser. Bland annat kvinnor inom kulturvärlden, inom rättsväsendet och försvaret. Nu har över 4.000 kvinnliga journalister skrivit under uppropet #Deadline mot övergrepp och trakasserier inom mediebranschen. Kvinnliga journalister från alla de största mediebolagen i Uppland ställer sig bakom uppropet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Uppländska journalister står bakom uppropet" �r: