Värmlands tidning - den 22:e november 2017

Sveriges självförsörjningsnivå måste höjas!


Sverige har en självförsörjningsgrad på 50 procent. Det betyder att vi inte har en chans att klara en krissituation utan stora problem. Hela samhället påverkas om folk blir undernärda.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sveriges självförsörjningsnivå måste höjas!" �r: