Värmlands tidning - den 22:e november 2017

Karlskoga församlingen går back med åtskilliga miljoner kommande år


Karlskoga församlings verksamhet väntas i år kosta 7,2 miljoner mer än vad intäkterna ger. Församlingen stoppar in 3,2 miljoner av avkastningen på kapital men finansnettot visar trots det på minus 4 miljoner kronor. Kommande tre år väntas nettokostnaden vara 14,8 miljoner högre än intäkterna och så kan det inte fortsätta.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Karlskoga församlingen går back med åtskilliga miljoner kommande år" �r: