Affärsvärlden - den 22:e november 2017

Corporate Health Responsibility som affärsstrategi


CSR är företagets ansvar utåt, CHR är ansvaret inåt. Affärsstrategin Corporate Health Responsibility grundar sig i medvetenheten att det inte är resultat- och balansräkningar som gör affärer, det är människorna i bolaget.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Corporate Health Responsibility som affärsstrategi" �r: