Svt - den 21:a november 2017

Ambulanspersonalen beršttar om kvšllen fŲr yxmordet


Idag avslutas ršttegŚngen mot den misstšnkte yxmŲrdaren i Gršsmark. PŚ fŲrmiddagen hŲrdes den Śtalade 36-Śringen. RšttegŚngen fortsštter med fŲrhŲr med ambulanspersonal, ršttslškare och polis.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ambulanspersonalen beršttar om kvšllen fŲr yxmordet" ÔŅĹr: