Svt - den 21:a november 2017

Akut hot mot unik kustharr


I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kartläggs harrbeståndet i Östersjön. Ska kustharren skyddas från utrotning krävs mer kunskap och åtgärder.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Akut hot mot unik kustharr" �r: