Värmlands tidning - den 15:e november 2017

3D-printning är ingen hajp


3D-printning inom industrin är bara i sin uppstartsfas.Sverige, och Värmland, ligger väl framme och har en plats som måste behållas.Därför gör Karlstads universitet en större satsning.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "3D-printning är ingen hajp" �r: