NA - den 15:e november 2017

Frivilliga eldsjälar för äldre saknas i Lekeberg


Det blir ingen utdelning av priset "Årets frivilliginsats" 2017. Socialnämnden beslutar i stället att reda ut vilka kriterier som gäller och återrapportera detta till nästa nämnd.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Frivilliga eldsjälar för äldre saknas i Lekeberg" �r: