NA - den 15:e november 2017

Fordon är ständig punkt hos barn- och utbildningsnämnden


Fordons- och transportprogrammet på Lindeskolan har vissa år varit hotat. Nu handlar det om att få till en långsiktig lösning lokalmässigt, men det finns även ett litet hot.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fordon är ständig punkt hos barn- och utbildningsnämnden" �r: