NA - den 15:e november 2017

Läkare på Giftinformationscentralen om livsfarliga drogen fentanyl: "En mycket låg dos kan vara tillräckligt"


Att knarka fentanyl är att utsätta sig för dödsfara. Narkotikan är så stark att den snabbt kan slå ut hjärnans andningscentrum. Sedan en tid tillbaka får Giftinformationscentralen många larm om sådana tillbud.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läkare på Giftinformationscentralen om livsfarliga drogen fentanyl: "En mycket låg dos kan vara tillräckligt"" �r: