NA - den 14:e november 2017

När Ulrika blev arbetslös startade hon eget nu har hennes redovisningsbyrå 80 kunder


Redovisningsbyråer är en av de vanligaste typerna av enmansföretag. Ulrika Almnor driver en sådan i Nora.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "När Ulrika blev arbetslös startade hon eget nu har hennes redovisningsbyrå 80 kunder" �r: