Svt - den 14:e november 2017

Nya Raketskolan: "Inte en bra lärande miljö"


? För stora elevgrupper, för små lokaler och för få behöriga lärare. Nu reagerar föräldrar på Nya Raketskolan i Kiruna över vad de anser vara en undervisningsmodell som slog slint. ? När Raketskolan byggdes om och till för några år sedan byggde man för en ny sorts lärandemiljö med större klassrum och större elevgrupper som kunde delas in i mindre grupper. Nu har närmare hundra föräldrar skrivit på en protestlista till kommunen där man kräver förändringar. Det är väldigt rörigt och pratigt i klasserna. De är 40 stycken och sitter med hörselkåpor i klassrummet. Det anser vi inte vara en bra lärandemiljö, säger Göran Landström, en av föräldrarna. Malin Hörnström tror att modellen kan fungera på mellan- och högstadiet. Men det viktiga är då att det är full bemanning och det är det ju inte idag. Det påverkar i form av inställda lektioner och en verksamhet som inte fungerar, säger hon. Jo, det saknas ett antal behöriga lärare på Raketskolan. Men det gör det även på många skolor i Kiruna, enligt Skolchefen som Simon Lindh som inte ser någon lärarflykt med anledning av lärandemodellen. Han säger att Raketskolan inte utmärker sig negativt på något annat sätt heller. Det är en normalbild som vi ser från övriga verksamheter, både i perspektivet av elever som behöver extrainsatser, klagomål eller enskilda anmälningar till Skolinspektionen. Men även Lärarförbundet i Kiruna har fått synpunkter från lärare som vill se en analys och ett omtag av modellen. Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Roger Suup (S) är beredd att gå dem till viljes. Jag har bara uppfattat som att de själva på skolan ser över sina arbetssätt och arbetsmetoder. Men känns det som att det finns ett behov av en mer omfattande utvärdering är jag ytterst positiv till något sådant. ? Reporter Hans Sternlund


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Nya Raketskolan: "Inte en bra lärande miljö"" �r: