NA - den 14:e november 2017

Gymnasiesärskolan ska rustas och byggas om


Gymnasiesärskolan på Lindeskolan är både nedsliten och dåligt anpassad för verksamheten. Det har bland annat fackliga företrädare påpekat. Det ska bli ändring på det.Barn- och utbildningsförvaltnin...


Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gymnasiesärskolan ska rustas och byggas om" �r: