NA - den 14:e november 2017

På söndag tänds eldar för att värna Unden mot gruvexploatering


Företaget European Cobolt Ltd har av statliga myndigheten Bergsstaten beviljats tillstånd för att leta efter metaller som kobolt, zink, koppar och guld vid Undens strand. På söndag ordnas en manifestation vid sjön för att uttrycka oro för vad en eventuell gruvdrift skulle innebära.


Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "På söndag tänds eldar för att värna Unden mot gruvexploatering" �r: