NA - den 14:e november 2017

Avtal om planering av skolskjutsar avslutas


Region Örebro län står i dag för planeringen av skolskjutsarna i fem av länets kommuner. I Lekeberg, som är en av dessa kommuner, blev det tydligt att skolskjutsreglerna tolkades olika vilket tyvär...

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Avtal om planering av skolskjutsar avslutas" �r: