NA - den 14:e november 2017

Region Örebro län upphör med skolskjutsplanering för Lekeberg


Region Örebro län kommer inte längre att planera skolskjutsarna för Lekebergs kommun. Parterna har kommit överens om att avsluta avtalet.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Region Örebro län upphör med skolskjutsplanering för Lekeberg" �r: