Svt - den 14:e november 2017

Sörmlands sparbank ska böta 12,7 miljoner


Finansinspektionen (FI) ger Sörmlands sparbank en anmärkning och även en sanktionsavgift pć 12,7 miljoner kronor. FI:s undersökning visar att banken har haft brister i sin riskhantering, styrning och kontroll.


Mer i Svt

0 besïżœkare tycker nïżœgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sörmlands sparbank ska böta 12,7 miljoner" ïżœr: