NA - den 14:e november 2017

Kompetensförsörjning en del i kommunens företagsfrukost


Att öka Hällefors kommuns attraktionskraft, skapa stolthet men också jobba aktivt med kompetensförsörjning är ämnen som tas upp när kommunen ordnar sin återkommande företagsfrukost. Närmast den 29 november.


Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kompetensförsörjning en del i kommunens företagsfrukost" �r: