UNT - den 14:e november 2017

Kommun följer inte lagens krav


Tierps kommun följer varken lagens krav eller god redovisningssed i sin senaste delårsrapport.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommun följer inte lagens krav" �r: