UNT - den 14:e november 2017

Vi vill värna torsken långsiktigt


I dag råder stor osäkerhet kring vad som är en långsiktigt hållbar fiskekvot för torsken i Östersjön, skriver Conrad Stralka.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vi vill värna torsken långsiktigt" �r: