UNT - den 14:e november 2017

Barn till missbrukare missas av skolan


Barn till föräldrar med missbruksproblem klarar ofta skolan sämre.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Barn till missbrukare missas av skolan" �r: