Gefle nyheter - den 13:e november 2017

Följ med på vår bildningsresa bästa botemedlet mot populism


Bildning. Låter det lite dammigt? Elitistiskt? Vi vill i en serie publiceringar visa att det inte är det. Att bildning tvärt om är något högst levande och för var och en att ta del av. Att vara bi...0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Följ med på vår bildningsresa bästa botemedlet mot populism" �r: