Värmlands tidning - den 13:e november 2017

Allvarliga brister i nationella prov


Forskare i Karlstad underkänner läsproven i årskurs 90 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Allvarliga brister i nationella prov" �r: