NA - den 13:e november 2017

Vänsterpartiet vill slopa överskottsmålet - "Det är dags att tänka nytt"


Utöka öppettiderna på bibilioteket, korta ned arbetstiderna och motverka delade turer. Med de idéerna vill Vänsterpartiet komplettera majoritetens budget. Förslagen ska finansieras genom att gå ifrån överskottsmålet.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vänsterpartiet vill slopa överskottsmålet - "Det är dags att tänka nytt"" �r: