NA Resor - den 13:e november 2017

Unika tillverkaren Bengt i Skeppsta är ensam i landet


Det började med att delar av den svenska jordbruksmarken skulle ställas om till annan produktion än spannmål i början av 90-talet. Bengt Jonsson i Skeppsta söder om Örebro började odla lin i stället. När linoljepressen som han delade med andra linodlare gick sönder byggde han en egen.


Mer i NA Resor

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Unika tillverkaren Bengt i Skeppsta är ensam i landet" �r:

Mer nyheter fr�n