Svt - den 13:e november 2017

Johan Rockström: Vi måste öka takten och ambitionsnivån i klimatarbetet


Ett nätverk av klimatforskare har gått samman för att lämna över ett faktaunderlag till världens beslutsfattare som samlats på klimatmötet i Bonn. Budskapet är enkelt ambitionsnivån i klimatarbetet måste öka. 


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Johan Rockström: Vi måste öka takten och ambitionsnivån i klimatarbetet" �r: