Svt - den 13:e november 2017

Barnläkarföreningen om åldersbedömningar: "oväntade resultat"


Barnläkarföreningen med sin ordförande Anna Bärtås från Växjö i spetsen, är kritisk till den metod som Rättsmedicinalverket använder för åldersbedömningar. Föreningen anser också att åldersbedömningen ska göras till den asylsökandes fördel när osäkerhet råder.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Barnläkarföreningen om åldersbedömningar: "oväntade resultat"" �r: