NA - den 13:e november 2017

Rudbecksgatan stängs för biltrafik nya ledningar runt Österplan ska grävas ned


Kommunen gräver ned nya vatten- och avloppsledningar i området runt Österplan. I fyra veckor kommer därför Rudbecksgatan att stängas av för biltrafik.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Rudbecksgatan stängs för biltrafik nya ledningar runt Österplan ska grävas ned" �r: