NA - den 13:e november 2017

Mendels mekaniska firma servar många kunder: "Finns en stor marknad i att reparera grejor som gått sönder


Maskindelar till fyra större kunder och ett femtiotal mindre plus reparationsarbeten. Så kan man sammanfatta verksamheten vid företaget Täby Mekaniska.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Mendels mekaniska firma servar många kunder: "Finns en stor marknad i att reparera grejor som gått sönder" �r: